Anflipflop-vi

Aya kukituna eta jalma.

Memangna kunao kitu.

Lain asa ku teu boga pikiran pisan.

Enya, kunaon kitu.

Eta aya sendal ditincakan…karunya pisan sendalna panaseun ku aspal.

sandal-jepit

Iklan